PRIVACY-VERKLARING

Wij verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij vinden het fijn dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en willen hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerken wij?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een product of dienst te
   bestellen, in correspondentie en telefonisch
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie voor retreat(s)
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Contact met je op te nemen als het nodig is
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/ producten
* Om goederen en diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte
Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee, wij doen dit niet. Ook verkopen wij jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel delen wij dit als je er een bestelling aan jou wordt verzonden, er een betaling wordt verwerkt of bij het doen van de boekhouding.
Kan jij jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja, die mogelijkheid heb je.
Als je dit wil, kan je ons een e-mail sturen met jouw verzoek jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen.  Stuur wel een kopie van jouw identiteitsbewijs mee. Dit ter bescherming van jouw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen 8 dagen.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan geen persoonsgegevens op op de website.