Ben jij je bewust van de manier waarop jij communiceert?
Ben jij je bewust van hoe je overkomt op de ander?
Ben jij je bewust van jouw lichaamshouding en/of gedrag én die van de ander?
Voel jij je wel eens aangevallen tijdens een gesprek?
Vat jij snel iets als persoonlijk op?
Reageer je vaak vanuit iets wat je vroeger hebt meegemaakt (een oud referentiekader)?
Luister jij aandachtig naar de ander?
Luister jij naar wat er gezegd wordt ook al wordt het niet uitgesproken?
Heb jij het gevoel dat de ander lijnrecht tegenover jou staat en niet naar jou luistert en/of begrijpt wat je bedoelt?

*
Alles draait om communicatie. De communicatie met jezelf én met de ander(en). Elke dag spreek je wel iemand. Sommige gesprekken verlopen normaal, andere gesprekken verlopen niet fijn.
Als gesprekken niet fijn verlopen, komt dat meestal doordat er niet voldoende ruimte was om te zeggen wat je wilde, er geen wederzijds begrip voor elkaar was, je werd aangeraakt in iets wat je vroeger hebt meegemaakt etc. etc. Ook het gedrag en de rol die jijzelf én de ander aanneemt tijdens een gesprek kan van grote invloed zijn.
Door je bewust te zijn/worden van welke rollen er zijn en welk gedrag daarbij hoort, krijg je meer inzicht in jouw manier van communiceren en natuurlijk in die van de ander(en).

Zo is er de kindrol, de ouderrol en de volwassenrol. We kunnen ons vast iets voorstellen bij elke rol, maar wij benoemen ze kort hieronder.
In de kindrol wil je graag goedkeuring en aandacht krijgen. Je stelt de ander boven jezelf. Je maakt jezelf klein/ondergeschikt door kinderlijk gedrag te vertonen, zoals ongehoorzaam zijn, je aanpassen aan de ander, je passief en afhankelijk opstellen of juist opstandig te zijn. 
De ouderrol gaat over het overbrengen van normen, waarden en overtuigingen. Je stelt jezelf boven de ander. Je adviseert, bent zorgzaam, betuttelt, uit kritiek en gedraagt je autoritair. Ook mopperen, beschuldigen, dreigen en veroordelen horen erbij.
De volwassenrol gaat voorbij aan (voor)oordelen en/of belemmerende gevoelens en/of gedachtes. Je stelt jezelf gelijk aan de ander. Je stelt vragen, luistert aandachtig (ook naar dat wat er niet gezegd wordt) én je vat niets persoonlijk op.

Het is heel belangrijk om te communiceren vanuit de volwassenrol, dus vanuit volwassenheid en gelijkwaardigheid. Maar het is ook heel belangrijk dat de ander ook communiceert vanuit deze rol. Op die manier heb je het meest mooiste gesprek omdat je dan in gelijkwaardigheid communiceert.

Loop jij tegen problemen aan in de communicatie met anderen én w
il jij bewust-er worden van jouw manier van communiceren.....fijnere gesprekken voeren.....meer als gelijke behandeld worden tijdens gesprekken?

Voel jij een ja? Vul dan ons contactformulier in of stuur Mirjam een bericht via 06-29374047.
Wij ontvangen jou graag.

One love.

Ruben & Mirjam